ΠΡΟΒΟΛΗ ΣΕ ΕΚΘΕΣΗ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΚΩΝ ΠΡΟΪΟΝΤΩΝ

Εικαστικές προβολές ... για τεχνολογικά προϊόντα
. .
.
Σημαντική υπήρξε και η
πρόσφατη έκθεση shop and Retail που πραγματοποιήθηκε στον χώρο του Ελληνικού στην Αθήνα.

Η εταιρεία ΚΑΡΑΦΥΛΛΗΣ ΑΕΕ http://www.ics.gr/ είχε μια ενδιαφέρουσα εικαστικά παρουσία με ανάδειξη των εκθεμάτων της που δεν μπορούσε να μην τραβήξουν την προσοχή του επισκέπτη.

Η θεματική παρουσία επάνω σε ειδικά διαμορφωμένα Plexiglas διευκόλυνε τον επισκέπτη να επικεντρωθεί στα ηλεκτρονικά συστήματα που τον ενδιέφεραν.
Η λειτουργική έκθεση των δυνατοτήτων κάθε ηλεκτρονικού συστήματος κρατούσε το ενδιαφέρον του επισκέπτη και του έλυνε παράλληλα τις όποιες απορίες λειτουργίας του.

Το αποτέλεσμα της εκθεσιακής εικόνας είχε ως αφετηρία την ανοικτή αντίληψη και την αγάπη για αυτό που λειτουργούν οι Αφοι Καραφύλλη.